Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Plokin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeksi päivitetty 1.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä

PLOKI ky, Rannikontie 13, 02780 Espoo 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

PLOKIn markkinoinnista vastaava henkilö, Juha Zitting, ploki@kolumbus.fi

3. Rekisterin nimi

PLOKI ky:n markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Plokin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Plokin palvelujen mainonta ja markkinointi.

Suostumuksellasi voimme käsitellä henkilötietojasi, jotta voimme lähettää sinulle sähköistä suoramarkkinointia, esimerkiksi uutiskirjeitä.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön etu- ja sukunimi 
  • Puhelinnumero 
  • Sähköpostiosoite 
  • Yrityksen y-tunnus 
  • Yrityksen toimitus-ja laskutusosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Plokin päivittäisen liiketoiminnan yhteydessä, viranomaispalvelujen kautta, sekä asiakkaalta mm. web-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle kolmansille osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Sähköpostiin välittyvien viestien lukuoikeus vain kyseistä tehtävää hoitavilla työntekijöillä

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, hänen tulee esittää kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).